Ҳафталик котировкалар

Ҳафталик котировкалар 23-03-2023 - 25-03-2023 - PDF (493Kb)
Ҳафталик котировкалар 23-03-2023 - 25-03-2023 - (экспорт) PDF (290Kb)
Ҳафталик котировкалар 13-03-2023 - 17-03-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 13-03-2023 - 17-03-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 06-03-2023 - 11-03-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 06-03-2023 - 11-03-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 27-02-2023 - 03-03-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 27-02-2023 - 03-03-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 20-02-2023 - 24-02-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 20-02-2023 - 24-02-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 13-02-2023 - 17-02-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 13-02-2023 - 17-02-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 06-02-2023 - 10-02-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 06-02-2023 - 10-02-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 30-01-2023 - 05-02-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 30-01-2023 - 05-02-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 23-01-2023 - 27-01-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 23-01-2023 - 27-01-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 16-01-2023 - 22-01-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 16-01-2023 - 22-01-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 09-01-2023 - 13-01-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 09-01-2023 - 13-01-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)
Ҳафталик котировкалар 04-01-2023 - 07-01-2023 - PDF (500Kb)
Ҳафталик котировкалар 04-01-2023 - 07-01-2023 (экспорт) - PDF (190Kb)