Бизнес режа

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2020 йил учун Бизнес режасини бажарилиши  PDF (352Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2019 йил учун Бизнес режасини бажарилиши  PDF (694Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2019 йил учун Бизнес режаси  PDF (1.2Mb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2018 йил учун Бизнес режасини бажарилиши  PDF (694Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2018 йил учун Бизнес режаси  PDF (588Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2017 йил учун Бизнес режасини бажарилиши  PDF (360Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2017 йил учун Бизнес режаси  PDF (573Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2016 йил учун Бизнес режасини бажарилиши  PDF (138Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2016 йил учун Бизнес режаси  PDF (240Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2015 йил учун Бизнес режасини бажарилиши  PDF (221Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2015 йил учун Бизнес режаси  PDF (475Kb)

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2014 йил учун Бизнес режасини бажарилиши  PDF (223Kb)