План-график №12366170


Tender mavzusi: пахта ёги

Savdo utkaziladigan oy: май

Buyurtmachi nomi: №41 МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075032

Taxminiy boshlang'ich narxi: 4500

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15%утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Янги кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эьлон

Alohida shartlar: эьлон