План-график №12366113


Tender mavzusi: тонер

Savdo utkaziladigan oy: апрел

Buyurtmachi nomi: Бешарик 31-МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 10022860302157091100075041

Taxminiy boshlang'ich narxi: 10000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: Туоловни 15% утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Козакургон кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эликтрон савдо

Alohida shartlar: эликтрон савдо