План-график №12366107


Tender mavzusi: колипли нон (600гр)

Savdo utkaziladigan oy: май

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани №12-сонли мактабгача таьлим муассасаси

Moliyalashtirish manbasi: 400722860302157950100075010

Taxminiy boshlang'ich narxi: 600

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15% аванс туловдан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Узун кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эьлон

Alohida shartlar: эьлон