План-график №12366099


Tender mavzusi: туз

Savdo utkaziladigan oy: май

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани ХТМФМТТЭБТ №22-сонли МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075046

Taxminiy boshlang'ich narxi: 1500

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15% тулов утказилгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Кияли кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: электрон савдо

Alohida shartlar: электрон савдо