План-график №12366067


Tender mavzusi: мол гушти

Savdo utkaziladigan oy: май

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани №23-сонли мактабгача таьлим муассасаси

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075018

Taxminiy boshlang'ich narxi: 24000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15% аванс туловдан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Увода кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эьлон

Alohida shartlar: эьлон