План-график №12365925


Tender mavzusi: Ёгли сут

Savdo utkaziladigan oy: Январ

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани 6-ММТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400722860302157950100075004

Taxminiy boshlang'ich narxi: 2000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: Тулов суммасини 15% утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Яккатут кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: Элонь

Alohida shartlar: Элонь