План-график №12365897


Tender mavzusi: Колипли нон (600 гр)

Savdo utkaziladigan oy: Феврал

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани ХТМФМТТЭБ тасарруфидаги 34-мактабгаса таълим муассасаси

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075015

Taxminiy boshlang'ich narxi: 650

Yetkazib berish sharti: 15

Yetkazib berish shartlari: Туловнинг 15 % утгандан кейин

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Сойлаби махалласи Шур кишлогига

Savdolarni o'tkazish shakli: Эълон

Alohida shartlar: Эълон