План-график №12365795


Tender mavzusi: Сариёг 82,5%

Savdo utkaziladigan oy: феврал

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани ХТМФМТТЭБТ №12-сонли МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 100022860302157091100075018

Taxminiy boshlang'ich narxi: 20000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15% тулов утказилгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Узун кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эълон

Alohida shartlar: эълон