План-график №12365787


Tender mavzusi: ун

Savdo utkaziladigan oy: Бешарик тумани Узун кишлоги

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани ХТМФМТТЭБТ №12-сонли МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400722860302157950100075010

Taxminiy boshlang'ich narxi: 2000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15% тулов утказилгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Узун кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эълон

Alohida shartlar: эълон