План-график №12365765


Tender mavzusi: тухум

Savdo utkaziladigan oy: январ

Buyurtmachi nomi: Бешарик 11-МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075041

Taxminiy boshlang'ich narxi: 600

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: Туоловни 15% утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Узун кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: Элонь

Alohida shartlar: Элонь