План-график №12365763


Tender mavzusi: перлова

Savdo utkaziladigan oy: январ

Buyurtmachi nomi: Бешарик 31-МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075035

Taxminiy boshlang'ich narxi: 4000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: Туоловни 15% утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Козакургон кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эликтрон савдо

Alohida shartlar: эликтрон савдо