План-график №12365755


Tender mavzusi: Иссиклик котёли

Savdo utkaziladigan oy: Бешарик тумани

Buyurtmachi nomi: Бешарик ТИББИЁТ КОЛЛЕЖИ

Moliyalashtirish manbasi: бюджет

Taxminiy boshlang'ich narxi: 6000000

Yetkazib berish sharti: 3

Yetkazib berish shartlari: буютмачи эшигигача етказиб бериш шарти билан

Yetkazib berish manzili: буютмачи эшиги

Savdolarni o'tkazish shakli: эълон

Alohida shartlar: эълон