План-график №12365745


Tender mavzusi: Пахта еги

Savdo utkaziladigan oy: Февраль

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани №21 МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 4005228603021507950100075033

Taxminiy boshlang'ich narxi: 6000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: Тулов суммасини 15% утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Бахмал кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: Элонь

Alohida shartlar: Элонь