План-график №12365724


Tender mavzusi: Колипли нон (600 гр)

Savdo utkaziladigan oy: Февраль

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани №21 МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400722860302157950100075025

Taxminiy boshlang'ich narxi: 700

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: Тулов суммасини 15% утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Бахмал кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: Элонь

Alohida shartlar: Элонь