План-график №12365702


Tender mavzusi: Пахта ёги

Savdo utkaziladigan oy: Январ

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани 6-ММТМ

Moliyalashtirish manbasi: 100022860302157091100075011

Taxminiy boshlang'ich narxi: 5000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: Тулов суммасини 15% утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Яккатут кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: Элонь

Alohida shartlar: Элонь