План-график №12365697


Tender mavzusi: Пахта ёги

Savdo utkaziladigan oy: июнь

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани ХТМФМТТЭБТ №12-сонли МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075018

Taxminiy boshlang'ich narxi: 7000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15% тулов утказилгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Узун кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: Эълон

Alohida shartlar: Эълон