План-график №12365396


Tender mavzusi: Гуруч (100 кг)

Savdo utkaziladigan oy: Август

Buyurtmachi nomi: Маргилон шахар Тиббиёт бирлашмаси

Moliyalashtirish manbasi: Бюджетдан ташкари

Taxminiy boshlang'ich narxi: 2850

Yetkazib berish sharti: 3

Yetkazib berish shartlari: Махсулотни шартнома имзолангандан сунг олдиндан 15% тулов колган 85% кисми махсулот етказиб берилгандан сунг утказилади Махсулотни хар хил хашоратласиз.

Yetkazib berish manzili: Маргилон шахар Туркистон 171 уй

Savdolarni o'tkazish shakli: Тендер

Alohida shartlar: Махсулотни шартнома имзолангандан сунг олдиндан 15% тулов, колган 85% кисми махсулот етказиб берилгандан сунг утказилади. Махсулотни хар хил хашортларсиз.