План-график №12365394


Tender mavzusi: Гуруч

Savdo utkaziladigan oy: Авугст

Buyurtmachi nomi: Маргилон шахар Тиббиёт бирлашмаси

Moliyalashtirish manbasi: Бюджет

Taxminiy boshlang'ich narxi: 2450

Yetkazib berish sharti: 3

Yetkazib berish shartlari: Мол етказиб беручи томонидан

Yetkazib berish manzili: Маргилон шахар Туркистон кучаси 171 уй

Savdolarni o'tkazish shakli: тендер

Alohida shartlar: МАхсулот сифатли,хар хил хашоратласиз ,Шартнома имзолангандан олдиндан 15 фоиз тулов колган 85 фоизи махсулот еткзиб берилгандан сунг