План-график №12365282


Tender mavzusi: колипли нон 600 грам)

Savdo utkaziladigan oy: Май

Buyurtmachi nomi: №45 мтм

Moliyalashtirish manbasi: 400722860302157950100075051

Taxminiy boshlang'ich narxi: 800

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15% тулов утказилгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Шодликобод кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эълон

Alohida shartlar: эълон