План-график №12365149


Tender mavzusi: Томат

Savdo utkaziladigan oy: Май

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани ХТМФМТТЭБТ №45-сонли МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075051

Taxminiy boshlang'ich narxi: 8000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15% тулов утказилгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Шодликобод кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: электрон савдо

Alohida shartlar: электрон савдо