План-график №12365148


Tender mavzusi: Сариёг 82,5%

Savdo utkaziladigan oy: Май

Buyurtmachi nomi: Бешарик тумани ХТМФМТТЭБТ №45-сонли МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075051

Taxminiy boshlang'ich narxi: 24000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: 15% тулов утказилгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Шодликобод кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эълон

Alohida shartlar: эълон