План-график №12365104


Tender mavzusi: гуруч

Savdo utkaziladigan oy: Бешарик тумани

Buyurtmachi nomi: 44-мактабгача талим муассасаси

Moliyalashtirish manbasi: бюджет

Taxminiy boshlang'ich narxi: 5500

Yetkazib berish sharti: 10

Yetkazib berish shartlari: манзилгача

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Рапкон кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: савдо

Alohida shartlar: савдо