Жамиятнинг ривожланиш стратегияси

"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖнинг 2023-2025 йиллардаги ривожланиш стратегияси -  PDF (3,28Mb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2022 йил учун Бизнес режасини бажарилиши -  PDF (212Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2021-2023 йил учун Бизнес режаси -  PDF (3.2Mb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2021 йил учун Бизнес режасини бажарилиши -  PDF (208Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ ривожланиш стратегияси - PDF (449Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2020 йил учун Бизнес режасини бажарилиши - PDF (449Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2019 йил учун Бизнес режасини бажарилиши - PDF (694Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2019 йил учун Бизнес режаси - PDF (1.2Mb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2018 йил учун Бизнес режасини бажарилиши - PDF (694Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2018 йил учун Бизнес режаси - PDF (588Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2017 йил учун Бизнес режасини бажарилиши - PDF (360Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2017 йил учун Бизнес режаси - PDF (573Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2016 йил учун Бизнес режасини бажарилиши - PDF (138Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2016 йил учун Бизнес режаси - PDF (240Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2015 йил учун Бизнес режасини бажарилиши - PDF (221Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ 2015 йил учун Бизнес режаси - PDF (475Kb)
"Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси" АЖ бўйича 2014 йил учун Бизнес режасини бажарилиши - PDF (223Kb)