План-график №12365998


Tender mavzusi: макарон

Savdo utkaziladigan oy: апрел

Buyurtmachi nomi: Бешарик 11-МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075041

Taxminiy boshlang'ich narxi: 3000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: Туоловни 15% утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Узун кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эликтрон савдо

Alohida shartlar: эликтрон савдо