План-график №12365842


Tender mavzusi: томат

Savdo utkaziladigan oy: январ

Buyurtmachi nomi: Бешарик 11-МТМ

Moliyalashtirish manbasi: 400522860302157950100075041

Taxminiy boshlang'ich narxi: 6000

Yetkazib berish sharti: 30

Yetkazib berish shartlari: Туоловни 15% утгандан сунг

Yetkazib berish manzili: Бешарик тумани Узун кишлоги

Savdolarni o'tkazish shakli: эликтрон савдо

Alohida shartlar: эликтрон савдо