План-график №12365837


Tender mavzusi: исиклик тизимини жорий таъмирлаш

Savdo utkaziladigan oy: Бешарик тумани

Buyurtmachi nomi: бешарик ижтимоий иктисодиёт коллежи

Moliyalashtirish manbasi: бюджет

Taxminiy boshlang'ich narxi: 4000000

Yetkazib berish sharti: 5

Yetkazib berish shartlari: буютмачи эшигигача етказиб бериш шарти билан

Yetkazib berish manzili: буютмачи эшиги

Savdolarni o'tkazish shakli: эълон

Alohida shartlar: эълон